Pengenalan

Innovation, Product Launching and Entrepreneurship atau INNOPLEN peringkat kebangsaan merupakan pertandingan inovasi anjuran Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersial (UPIK) POLISAS dengan kerjasama Pusat Penyelidikan Dan Inovasi, Jabatan Pendidikan Politeknik Dan Kolej Komuniti (JPPKK). Pertandingan inovasi INNOPLEN ini diadakan dalam usaha untuk mengetengahkan inovasi dan penyelidikan, di samping memupuk budaya inovasi dan kreativiti di kalangan pelajar dan juga pensyarah IPT/IPTS seluruh negara.
 
Tema
 Synergizing creativity and innovation for a sustainable future.


Terkini :

Himpunan Sijil INNOPLEN 2023 :-
https://bit.ly/Innoplen23_Sijil


* Senarai  Penghantaran Medal (KLIK DISINI)

Jadual :Jadual Penilaian Juri dan Sesi Pitching (secara online)

Tarikh : 14 Ogos 2023

1) Kategori Inovasi Fizikal (JADUAL 1, JADUAL 2, JADUAL 3, JADUAL 4)

2) Kategori Inovasi Pendidikan (KLIK DISINI)

3) Kategori Inovasi Produk Digital ( JADUAL 1 , JADUAL 2)

Poster_INNOPLEN 2023_date extend.jpg